اعتـلای فرهنگ تحقیق ، پژوهش و مطالعات در راستای جهانی شدن و رشد اقتصادی و بهره وری ایـران از مهمترین اهداف اندیشکده سما است . اگر هدف، خدمت و تعالی ایران زیبای ما بـاشد می توان در تمامی عرصه های جهانی خوش نام و پرآوازه بود می توان نام ایران را بر بلنـدای قلل موفقیت جهان نشاند. هدف، تعالی کشور است.

نگاه بسیاری از کارشنـاسان که درعرصه های مختلف فرهنگی،ورزشی،اجتماعی و اقتصادی فعالیت می کنند باید به گونه ای باشد که رشد پذیر و توسعه محور باشد. تنهـا باید افراد کارآمد و متخصص به کار گرفته شـوند و از آنها برای تقویت همه ظرفیت های موجـود استفاده کرد.

اندیشکده سما با نام اختصاری «سما» تحت نظارت و پشتیبانی مالی شرکت گروه اقتصادی گنجینه یاران سما در سال 1400 تاسیس شد و از بدو تاسیس با به کار بردن اساتید و کارشناسان نخبه در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی با ارائه طرح های متنوع و کارشناسی شده نقش بسزایی در بهبود روند زندگی مردم ایفا می کند..

شعار اندیشکده سما ، اتحاد نوآوری و سازندگی می باشد که امید است با ترویج این شعار و فرهنگ سازی آن در بین مدیران مسئولین و مردم شاهد توفیقات روز افزونی در رشد و توسعه سبد خانوار جامعه ایرانی باشیم..

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: