آمدیم ، تا آمدن را معنای ، دیگر ببخشیم
” سما ” یی که فاصله زمین تا آسمان را به هم نزدیک تر کرد !

وقتی تصمیم به تاسیس ” سما ” گرفتیم ، از همان ابتدا می دانستیم که در چه راه پر پیچ و خمی گام گذاشته ایم .
دکمه ای نداشتیم که بخواهیم برایش ، کتی درست کنیم ، بلکه کتی داشتیم که برای اتصال اجزای آن باید که دکمه ای را بهانه قرار می دادیم و این دکمه همان کلمه ” سما ” بود . کلمه ای که معنای آسمان ، سپهر و فلک را می دهد و متضادش نیز ارض و زمین است . یعنی برای آسمانی شدن باید کارهای زمینی را درست و با قدرت انجام می دادیم که خدا را شکر انجام دادیم و در کوتاه ترین زمان ممکن نیز ثمره اش را به چشم دیدیم .

اردیبهشت یا خرداد سال 1400 بود که تولد ” سما ” را در یک جمع صمیمی سه نفره و قدرتمند جشن گرفتیم ، با این امید که ” سما ” همیشه برایمان بدرخشد و گرمای این درخشش نیز بیشتر از همه دل مردم را گرم کند و ….
می دانستیم که اصولی شروع کرده ایم ، پس باید اصولی هم به پیش رفته و تفکری مبتنی بر اصول و منطق را نیز پیشه می کردیم . روزهای اول مثل همه روز اولی ها با کار و تلاش و فکر و طرح و نقشه و …. گذشت ، که خدا را شکر این گذشت زمان نیز برایمان با اتفاقات خوبی همراه بود . هر چه جلوتر می رفتیم امیدوارتر شده و خدا را بیشتر در کارهای خود می دیدیم . تا حالا که پس از عبور از هشت ماه کار و تلاش احساس می کنیم که خیلی بیشتر از این زمان کار کرده ایم !
ما برای” سما ” فوندانسیونی را پی ریزی کرده ایم که خدای ناکرده زلزله هشت ریشتر هم بر آن کارگر نباشد و امروز می بینیم که ” سما ” در ساحل آرامش کارهایی را انجام می دهد که شاید در نگاه اول به یک آرزو شبیه باشد تا به یک خاطره !

هلدینگ بین المللی سما به انجام کارهای بزرگتری فکر کرده و اینگونه می اندیشد که وقتی حامی جریانی خداست و دعاگوی آن مردم ، دیگر انجام هر کاری شدنی است ، همانطور که برای ما شد !

گروه اقتصادی گنجینه یاران سما (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۹۱۳۴۷ ، تحت نام هلدینگ بین المللی «سما» مجموعه ای پویا و کارآمد که در بهمن ماه ۱۴۰۰ با سرمایه ده میلیارد ریالی در سازمان ثبت شرکت ها تاسیس شده است.

این مجموعه در دی ماه ۱۴۰۱ با افزایش سرمایه ثبتی شرکت به ارزش شصت میلیارد ریال درصدد اخذ مجوز از سازمان بورس جمهوری اسلامی ایران برآمده و در حال تکمیل مدارک و اخذ مجوز می‌باشد..

هلدینگ بین المللی سما با رویکرد اقتصاد بین الملل و ایجاد روابط با شرکت ها و نهادهای خصوصی در اقصی نقاط جهان به عضویت اتاق بازرگانی ایران درآمده و فعالیت های خود را حول محور خدمات کسب و کار بین الملل برای فعالان اقتصادی آغاز کرده است.

این هلدینگ با استفاده از متخصصین و کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف توانسته در مدت کوتاهی تبدیل به مجموعه ای پویا و کارآمد برای جامعه هدف خود بشود و امید است «سما» با همراهی شما عزیزان به تمام اهداف سازمانی خود رسیده و قدمی کوچک در راه رفاه و آبادانی ایران عزیزمان بردارد.

– تـوسـعـه و گستـرش طــرح هـای کوچــک و بــزرگ، در سطـح مـلـی و بیـن المللـی
– ارتقـاء مـوقعیت تـجـاری اعضاء در بـازارهـای داخلی و بیـن المللـی
– تـوانمنـد سـازی و تـوسـعـه کمـی و کیفـی بـخـش ‌هـای مـختلـف انـجـمـن از طریق هم‌افزایی و تجمیـع سرمایه و امکانات مالی و اقتصادی، فنی، مدیریتی، نیروی انسـانی و دانش آن ها
– کمک بـه تــوسعـه بخش خصوصی در اقتصـاد ملـی با تکیـه برظـرفیت های بـالقـوه ایـن بخش تــا جایی که قـابلیت رقــابت در برابر اقتصاد دولتی و شبه دولتی را پیدا کرده و مقدمات کوچک سازی دولت را فراهم آورد
– هدایت سرمایه های ملی و خصوصی به سمت سازندگی، تولید و توسعـه اقتصـادی کشـور
– تقویت بنیه اقتصادی سایر کارآفرینان و بنگاه های بخش خصوصی در داخل و منـطقـه
– تبدیل شدن به یکی از معتبرترین مجموعه های اقتصادی در سطوح داخلــی و بیــن المللــی
– فــراهــم آوردن امـکــان دستیــابـــی اعضـاء و شرکت هــای زیر مجمــوعه و استــارتــاپ ها به بهترین فرصت های رشـد و تـرقــی در بـازارهــای داخـلـی و بیـــن المللــی

– توانمند سازی فعالان کسب ‌و‌ کار ازطریق شبکه‌ سازی درقالب هیـأت ‌های تجاری و برنامه‌ های گردهمـایی منـاسبتی متفــاوت و آموزش آنــان در زمینــه‌ های مشترک مورد نیـاز
– تـقویت کمـیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌ای به اعضاء
– تـلاش و پیـگیــری بـرای بهـبـود مـحیــط کســب ‌و ‌کـار و ارتقــاء جــایـگـاه ایـران در مـجــامع بـیــن المـللــی و مـعــرفــی آن بــه سرمــایه گــذاران خارجــی

– کار گروهـی تضمینــی بــرای مــوفقـیـت و پیشــرفـت
– شنــاخت و بهره گیـری شـایسته ترین افراد برای انجـام هر کار
– به کار گیری تلاش مستمر جهت ایجاد بهترین بازده برای اعضـاء و سایر ذینفعان
– اعتقـاد به بهـبـود روزافـزون فرآینـد هـای عملکـردی در سـایه سخت کـوشـی و تـلاش مــداوم
– خوشنــامی مــا مهمتـــرین سرمــایــه سازمــانــی

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: