موسسه حسابداری و خدمات مالی گنجینه سما ارائه دهنده کلیه امور مشاوره ای در حوزه های مختلف خدمات مالی و حسابداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سطوح مختلف داخلی و بین المللی، بطور ادواری به امور حسابداری و بازرسی شرکت‌ها اشتغال می ورزد. این موسسه حسب تقاضای مشتریان نسبت به صدور گزارش های حسابداری و حسابرسی به زبان انگلیسی که مورد نیاز بانک های مستقر در خارج از کشور می باشند اقدام می نماید.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.