گروه راه و ساختمانی گنجینه سما متشکل از مشاورین طراحی نظارت ارشد و مجریان ذیصلاح ساختمانی فعالیت خود را شروع کرده و روز به روز در حال گسترش می باشد . اعضاء شرکت متشکل از مهندسین جوان و دارای تحصیلات مربوطه هستند . جلب رضایت کارفرمایان از طریق تامین خواسته های کیفی و ارائه خدمات صحیح و جامع ، به موقع و نوآور دیدگاه مدیران کنونی شرکت می باشد .

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.