شرکت گروه بازرگان بانوی فاخر بهشتی تحت برند بهاربانو که مالکیت مادی و معنوی آن متعلق به کمپانی BAHARBANOU LTD  انگلیـس می باشد، که طی قراردادی فی مابین ، در اختیار شرکت گروه بازرگانی بانوی فاخر بهشتـی قرارگرفته و در حوزه های تخصصی بانوان از قبیل بهداشتی ، درمانی ، آرایشی ، ورزشی ، اقتصادی و … فعالیت می کند .
این شرکت یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بین المللی سما می باشد .

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.