معرفی انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان

انجمن توسعه کسب وکار های محیط زیست شایان ، تشکلی است غیرسیاسی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در تاریخ 1397/4/12  با اخذ پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد به شماره ثبت 44686  از وزارت کشور  ( استانداری تهران ) و در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به استناد تصویب نامه شماره 27862 ت 31281 ه مورخ 1384/5/8 هیات وزیران  آغاز به کار نمود .  بررسی مشکلات فعالان محیط زیست در بخشهای  دولتی و غیر دولتی و توانمند سازی و  پیگیری در ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه کسب و کارها در حوزه محیط زیست به منظور دستیابی به محیط زیستی مناسب جهت  رشد  و تعالی زیستمندان از  انگیزه و اهداف راهبردی انجمن می باشد . بر اساس شرح  اساسنامه انجمن در فصل اول -ماده یک- –  نام سازمان مردم نهاد ، توسعه کسب وکار های محیط زیست شایان است که به اختصار انجمن نامیده می شود . در ماده دو- نوع فعالیت انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت دارد . در ماده 3- محدوده فعالیت در سطح استان  و مرکز اصلی آن در تهران می باشد .

 

هدف از تاسیس :
1-کمک به حفظ ساختار سازمان حفاظت محیط زیست کشور
2- کمک به ترویج فرهنگ محیط زیست کشور
3- کمک به اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست
4- توانمند سازی فعالان در حوزه محیط زیست

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: