انعقاد تفاهم نامه همکاری مؤسسه مطالعاتی گنجینه یاران سما و شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران (چند منظوره) به منظور بهره گیری از ظرفیت، دانش و تجربه طرفین، گسترش همکاری در زمینه های مشترک به منظور ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی در حوزه های فعالیت طرفین، جهت بهبود فضای کسب و کار به طور عام در همکاری میان اندیشکده سما و تعاونی توسعه تجارت است.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: