انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گروه اقتصادی گنجینه یاران سما و انجمن علمی مدیریت سلامت ایران به منظور بهره گیری از ظرفیت، دانش و تجربه طرفین، گسترش همکاری در زمینه های مشترک به منظور ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی در حوزه های فعالیت طرفین، جهت بهبود فضای کسب و کار به طور عام در همکاری میان شرکت سما و انجمن علمی مدیریت سلامت ایران است.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: