انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت گروه اقتصادی گنجینه یاران سما و شرکت توسعه لویزان که به موجب آن همکاری در امور ذیل میسر گردیده است :

همکاری در راستای بهره برداری از ظرفیت های طرفین در عرصه های قانونی مختلف.

تعامل و همکاری هدفمند با کارشناسان و متخصصان در حوزه های مورد توافق طرفین.

مشارکت در انجام کلیه امور تجاری، حقوقی، مالی و بازرگانی مورد توافق طرفین.

معرفی افراد متخصص و متعهد در حوزه های موضوع همکاری طرفین.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.