فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، به منظور ساماندهی تشکلی فرآیندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنایع انرژی ایران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات کالا و خدمات حوزه انرژی ایران و دفاع از منافع مشروع اعضاء ، و به استناد قوانین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی غیرانتفاعی مستقل در سال 1389 تاسیس گردیده است.

اهداف :

  • حفظ و افزایش سهم صادرات انرژی و صنایع وابسته به آن با رویکرد توسعه صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بیشتر.
  • متنوع سازی بازارها به منظور کاهش ریسک و آسیب پذیری صادرات در بلند مدت
  • برند سازی در حوزه های مختلف صادراتی و نهادینه کردن آن در بازارهای هدف
  • افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان در قبال رقبای منطقه ای و بین المللی از طریق همصدایی و هم افزایی بیشتر در حوزه صادرات انرژی و صنایع وابسته به آن
  • تجمیع تجارب در حوزه های مختلف تولیدی ، تجاری ومالی به منظور هم افزایی و افزایش کارآمدی فعالیتهای صادرکنندگان
  • برقراری ارتباط موثر و منسجم با ذینفعان داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف فدراسیون

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: