اعزام اولین کاروان زیارتی به مشهد مقدس به سرپرستی سرهنگ عبدی پور

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.