انعقاد تفاهم نامه شرکت گروه اقتصادی گنجینه یاران سما با شرکت  AGRO LINIYA SAMARKAND LLC در جمهوری ازبکستان جهت سرمایه گذاری، راه حل های تجاری، حمل و نقل و همکاری های فناوری و …

در این تفاهم نامه هر یک از طرفین، مطابق با اساسنامه و مقررات مربوطه خود، باید کمک و پشتیبانی خود را برای اطمینان از تحقق اهداف شرکت و مطابقت آنها با ساختارهای تعیین شده تضمین کند. طرفین به طور منظم اطلاعات و دیدگاه های خود را در مورد گسترش تجارت دوجانبه برای حمایت از اعضای خود مبادله خواهند کرد. همچنین توافق شده است که هر یک از طرفین کلیه اطلاعات تجاری و انتشارات مربوطه را به طرف دیگر ارائه دهد.


		

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: