شرکت توسعه و کارآفرینی پرتو اندیشه با هدف ایجاد تحول در ارائه خدمات آموزشی در جهت ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل افراد دارای معلولیت ، تبلیغات و برندهایی محصولات آنها تاسیس شد و در صدد برآمد که هر چه بیشتر فضای کسب و کار جامعه هدف خود را توسعه بخشد و موانع موجود بر سر راه افراد دارای معلولیت را حذف نماید ، و تمام تلاش خود را برای ارتقا سطح زندگی افراد مستعد به کار گیرد.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.