هلدینگ بین المللی سما تحت نام گروه کارآفرینی و خدمات کسب و کار سما جهت پشتیبانی از بدنه تجـاری کشور که مشتمل از کلیه فعالان بازرگانی در سطوح مختلف را شامل می شود ، اقدام به راه اندازی این مجموعه کرده است. عمـده فعـالیت هلدینـگ ارائـه خدمات متنوع حرفه‌ای بـه اعضاء با هدف توسعـه پایدار اقتصادی و رشد و بـالندگی فعالان کسب و کار و ارتقـاء استانداردهای زندگی در سطح کشـور و منطقـه ، می بـاشد .

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.