گروه مشاورین خدمات توانبخشی « سما » باهدف سعی در ایجاد زمنیه های مناسب جهت حضور فعال معلولین در اجتماع و دفاع از حقوق معلولین راه اندازی شده است .

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.