نشریه دو هفته نامه تخصصی بانوان « بهاربانو» جهت شناسایی نیازمندی ها و توانایی های زنان و زمینه های حضور آنان در جریان توسعه کشور می باشد .

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید:

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 2 MB.