انعقاد تفاهم نامه با UPEA جهت ایجاد هاب های مختلف برای تجار و همچنین در زمینه بهره گیری از ظرفیت، دانش و تجربه طرفین، گسترش همکاری در زمینه های مشترک به منظور ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی در حوزه های فعالیت طرفین، جهت بهبود فضای کسب و کار و …

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: