برند تجاری sams care که در زمینـه ایجـاد مراکز تخصصی مراقبتی جهت ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت خدمات رسانی ، به جامعه هدف و همچنین ترویج سبک زندگی سالم ، تأمین امکانات خصوصی امکانـات پـزشکی و تـوانبخشی ، توسعه داروها و ایجاد مـراکز درمانی تخصصی  بیشتـر به ثبت رسیده است.

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: