ما از طریق خدمات مالی خود از مصرف کنندگان و مشاغل کوچک حمایت می کنیم. کسب و کارها و مؤسسات بزرگتر از طریق خدمات بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری ما حمایت می شوند .

همکاری با ما

جهت همکاری با هلدینگ بین المللی سما اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید: